Fargenavn: lys marineblå
Heksadesimal farge: #206080
RGB-farge: 32 96 128 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: lys marineblå. Heksadesimal farge: (#206080). RGB-farge: 32 96 128 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.