ชื่อสี: กองทัพเรืออ่อน
รหัสฐานสิบหกของสี: #206080
สี RGB: 32 96 128 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)
ชื่อสี: กองทัพเรืออ่อน. รหัสฐานสิบหกของสี: (#206080). สี RGB: 32 96 128 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)

เข้าสู่ระบบ คุณสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมลหรือบัญชีโซเชียลเน็ตเวิร์คที่มีอยู่เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้