Namn på färg: mörk
Hexadecimal färg: #202040
RGB färg: 32 32 64 (röd, grön, blå)
Namn på färg: mörk. Hexadecimal färg: (#202040). RGB färg: 32 32 64 (röd, grön, blå)

Inloggning  för att se mer bilder, kan du logga in genom att använda befintlig e-post eller konto till socialt nätverk.