Naziv boje: tamno
Heksadecimalna boje: #202040
RGB boja: 32 32 64 (crvena, zelena, plava)
Naziv boje: tamno. Heksadecimalna boje: (#202040). RGB boja: 32 32 64 (crvena, zelena, plava)

Prijava  da biste vidjeli više slika, možete se prijaviti koristeći postojeći e-mail ili nalog društvene mreže.