ชื่อสี: เทาเข้ม
รหัสฐานสิบหกของสี: #404020
สี RGB: 64 64 32 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)
ชื่อสี: เทาเข้ม. รหัสฐานสิบหกของสี: (#404020). สี RGB: 64 64 32 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)

เข้าสู่ระบบ คุณสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมลหรือบัญชีโซเชียลเน็ตเวิร์คที่มีอยู่เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้