ชื่อสี: ปิดสีเหลือง
รหัสฐานสิบหกของสี: #e0e040
สี RGB: 224 224 64 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)
ชื่อสี: ปิดสีเหลือง. รหัสฐานสิบหกของสี: (#e0e040). สี RGB: 224 224 64 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)

เข้าสู่ระบบ คุณสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมลหรือบัญชีโซเชียลเน็ตเวิร์คที่มีอยู่เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้