Fargenavn: av gult
Heksadesimal farge: #e0e040
RGB-farge: 224 224 64 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: av gult. Heksadesimal farge: (#e0e040). RGB-farge: 224 224 64 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.