Naziv boje: od žute
Heksadecimalna boje: #e0e040
RGB boja: 224 224 64 (crvena, zelena, plava)
Naziv boje: od žute. Heksadecimalna boje: (#e0e040). RGB boja: 224 224 64 (crvena, zelena, plava)

Prijava  da biste vidjeli više slika, možete se prijaviti koristeći postojeći e-mail ili nalog društvene mreže.