ชื่อสี: มะเขือเทศ
รหัสฐานสิบหกของสี: #e04020
สี RGB: 224 64 32 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)
ชื่อสี: มะเขือเทศ. รหัสฐานสิบหกของสี: (#e04020). สี RGB: 224 64 32 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)

เข้าสู่ระบบ คุณสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมลหรือบัญชีโซเชียลเน็ตเวิร์คที่มีอยู่เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้