Fargenavn: tomat
Heksadesimal farge: #e04020
RGB-farge: 224 64 32 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: tomat. Heksadesimal farge: (#e04020). RGB-farge: 224 64 32 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.