Naziv boje: rajčica
Heksadecimalna boje: #e04020
RGB boja: 224 64 32 (crvena, zelena, plava)
Naziv boje: rajčica. Heksadecimalna boje: (#e04020). RGB boja: 224 64 32 (crvena, zelena, plava)

Prijava  da biste vidjeli više slika, možete se prijaviti koristeći postojeći e-mail ili nalog društvene mreže.