ชื่อสี: ลิปสติกสีแดง
รหัสฐานสิบหกของสี: #c00020
สี RGB: 192 0 32 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)
ชื่อสี: ลิปสติกสีแดง. รหัสฐานสิบหกของสี: (#c00020). สี RGB: 192 0 32 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)

เข้าสู่ระบบ คุณสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมลหรือบัญชีโซเชียลเน็ตเวิร์คที่มีอยู่เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้