Název barvy: šarlatová
Šestnáctková barva: #c00020
RGB barva: 192 0 32 (červená, zelená, modrá)
Název barvy: šarlatová. Šestnáctková barva: (#c00020). RGB barva: 192 0 32 (červená, zelená, modrá)

Přihlášení  pokud chcete vidět více obrázků, můžete se přihlásti prostřednictvím existujícího e-mail účtu nebo společenské sítě.