Naziv boje: trešnja
Heksadecimalna boje: #c00020
RGB boja: 192 0 32 (crvena, zelena, plava)
Naziv boje: trešnja. Heksadecimalna boje: (#c00020). RGB boja: 192 0 32 (crvena, zelena, plava)

Prijava  da biste vidjeli više slika, možete se prijaviti koristeći postojeći e-mail ili nalog društvene mreže.