Fargenavn: scarlet
Heksadesimal farge: #c00020
RGB-farge: 192 0 32 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: scarlet. Heksadesimal farge: (#c00020). RGB-farge: 192 0 32 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.