ชื่อสี: perrywinkle
รหัสฐานสิบหกของสี: #80a0e0
สี RGB: 128 160 224 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)
ชื่อสี: perrywinkle. รหัสฐานสิบหกของสี: (#80a0e0). สี RGB: 128 160 224 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)

เข้าสู่ระบบ คุณสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมลหรือบัญชีโซเชียลเน็ตเวิร์คที่มีอยู่เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้