Fargenavn: perrywinkle
Heksadesimal farge: #80a0e0
RGB-farge: 128 160 224 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: perrywinkle. Heksadesimal farge: (#80a0e0). RGB-farge: 128 160 224 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.