Naziv boje: perrywinkle
Heksadecimalna boje: #80a0e0
RGB boja: 128 160 224 (crvena, zelena, plava)
Naziv boje: perrywinkle. Heksadecimalna boje: (#80a0e0). RGB boja: 128 160 224 (crvena, zelena, plava)

Prijava  da biste vidjeli više slika, možete se prijaviti koristeći postojeći e-mail ili nalog društvene mreže.