ชื่อสี: ไวน์
รหัสฐานสิบหกของสี: #800040
สี RGB: 128 0 64 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)
ชื่อสี: ไวน์. รหัสฐานสิบหกของสี: (#800040). สี RGB: 128 0 64 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)