Název barvy: víno
Šestnáctková barva: #800040
RGB barva: 128 0 64 (červená, zelená, modrá)
Název barvy: víno. Šestnáctková barva: (#800040). RGB barva: 128 0 64 (červená, zelená, modrá)