Namn på färg: vin
Hexadecimal färg: #800040
RGB färg: 128 0 64 (röd, grön, blå)
Namn på färg: vin. Hexadecimal färg: (#800040). RGB färg: 128 0 64 (röd, grön, blå)