ชื่อสี: ไวน์แดง
รหัสฐานสิบหกของสี: #800020
สี RGB: 128 0 32 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)
ชื่อสี: ไวน์แดง. รหัสฐานสิบหกของสี: (#800020). สี RGB: 128 0 32 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)

เข้าสู่ระบบ คุณสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมลหรือบัญชีโซเชียลเน็ตเวิร์คที่มีอยู่เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้