Fargenavn: vinrød
Heksadesimal farge: #800020
RGB-farge: 128 0 32 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: vinrød. Heksadesimal farge: (#800020). RGB-farge: 128 0 32 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.