Název barvy: červené víno
Šestnáctková barva: #800020
RGB barva: 128 0 32 (červená, zelená, modrá)
Název barvy: červené víno. Šestnáctková barva: (#800020). RGB barva: 128 0 32 (červená, zelená, modrá)

Přihlášení  pokud chcete vidět více obrázků, můžete se přihlásti prostřednictvím existujícího e-mail účtu nebo společenské sítě.