ชื่อสี: เลือดแห้ง
รหัสฐานสิบหกของสี: #600000
สี RGB: 96 0 0 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)
ชื่อสี: เลือดแห้ง. รหัสฐานสิบหกของสี: (#600000). สี RGB: 96 0 0 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)

เข้าสู่ระบบ คุณสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมลหรือบัญชีโซเชียลเน็ตเวิร์คที่มีอยู่เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้