Naziv boje: osušena krv
Heksadecimalna boje: #600000
RGB boja: 96 0 0 (crvena, zelena, plava)
Naziv boje: osušena krv. Heksadecimalna boje: (#600000). RGB boja: 96 0 0 (crvena, zelena, plava)

Prijava  da biste vidjeli više slika, možete se prijaviti koristeći postojeći e-mail ili nalog društvene mreže.