Fargenavn: tørket blod
Heksadesimal farge: #600000
RGB-farge: 96 0 0 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: tørket blod. Heksadesimal farge: (#600000). RGB-farge: 96 0 0 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.