Fargenavn: blåbær
Heksadesimal farge: #404080
RGB-farge: 64 64 128 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: blåbær. Heksadesimal farge: (#404080). RGB-farge: 64 64 128 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.