Název barvy: borůvka
Šestnáctková barva: #404080
RGB barva: 64 64 128 (červená, zelená, modrá)
Název barvy: borůvka. Šestnáctková barva: (#404080). RGB barva: 64 64 128 (červená, zelená, modrá)

Přihlášení  pokud chcete vidět více obrázků, můžete se přihlásti prostřednictvím existujícího e-mail účtu nebo společenské sítě.