Naziv boje: borovnica
Heksadecimalna boje: #404080
RGB boja: 64 64 128 (crvena, zelena, plava)
Naziv boje: borovnica. Heksadecimalna boje: (#404080). RGB boja: 64 64 128 (crvena, zelena, plava)

Prijava  da biste vidjeli više slika, možete se prijaviti koristeći postojeći e-mail ili nalog društvene mreže.