Autor:
Strickland Jennifer, USFWS
Više informacija:
Format:
JPEG
Boja:
U boji
Piksela:
8185344 (≈8.2 MP)
Poslato:
2018-01-24

Slika je u javnom vlasništvu, bez zadržanih prava, besplatno za bilo kakvu uporabu. Sliku možete koristiti za osobnu i komercijalnu upotrebu bez prethodnog pismenog dopuštenja i bez naknada i obveza.