Naziv boje: super siva
Heksadecimalna boje: #a0a0a0
RGB boja: 160 160 160 (crvena, zelena, plava)
Naziv boje: super siva. Heksadecimalna boje: (#a0a0a0). RGB boja: 160 160 160 (crvena, zelena, plava)

Prijava  da biste vidjeli više slika, možete se prijaviti koristeći postojeći e-mail ili nalog društvene mreže.