HOẶC
và / HOẶC
Độ phân giải:
4650 × 3080
Siêu điểm ảnh:
14.6 MP
Tác giả:
Couleur
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Điểm ảnh:
14322000
Từ khóa:
Hoa, kim loại, chiếc xe, trang trí, kính chắn gió
Được cập nhật:
2018-04-10. Tải lên: 1 year trước.
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
64.6″ × 42.8″
164cm × 108.7cm
Trung bình:
23.3″ × 15.4″
59.1cm × 39.1cm
Cao:
15.5″ × 10.3″
39.4cm × 26.1cm
Cực cao:
10.3″ × 6.8″
26.2cm × 17.4cm
Siêu cao:
7.8″ × 5.1″
19.7cm × 13cm
Cao cấp:
5.2″ × 3.4″
13.1cm × 8.7cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.