Fargenavn: orangrødt
Heksadesimal farge: #f04000
RGB-farge: 240 64 0 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: orangrødt. Heksadesimal farge: (#f04000). RGB-farge: 240 64 0 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.