Fargenavn: beige
Heksadesimal farge: #e0c0a0
RGB-farge: 224 192 160 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: beige. Heksadesimal farge: (#e0c0a0). RGB-farge: 224 192 160 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.