PIXNIO »

Tên màu sắc: màu đỏ tươi nhạt
Màu thập lục phân: #e060c0
Màu RGB: 224 96 192 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.