Fargenavn: blek magenta
Heksadesimal farge: #e060c0
RGB-farge: 224 96 192 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: blek magenta. Heksadesimal farge: (#e060c0). RGB-farge: 224 96 192 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.