ชื่อสี: taupe
รหัสฐานสิบหกของสี: #c0a080
สี RGB: 192 160 128 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)
ชื่อสี: taupe. รหัสฐานสิบหกของสี: (#c0a080). สี RGB: 192 160 128 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)

เข้าสู่ระบบ คุณสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมลหรือบัญชีโซเชียลเน็ตเวิร์คที่มีอยู่เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้