Fargenavn: sandbrun
Heksadesimal farge: #c0a060
RGB-farge: 192 160 96 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: sandbrun. Heksadesimal farge: (#c0a060). RGB-farge: 192 160 96 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.