PIXNIO »

Tên màu sắc: lạc đà
Màu thập lục phân: #c0a040
Màu RGB: 192 160 64 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.