ชื่อสี: อูฐ
รหัสฐานสิบหกของสี: #c0a040
สี RGB: 192 160 64 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)
ชื่อสี: อูฐ. รหัสฐานสิบหกของสี: (#c0a040). สี RGB: 192 160 64 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)

เข้าสู่ระบบ คุณสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมลหรือบัญชีโซเชียลเน็ตเวิร์คที่มีอยู่เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้