Fargenavn: varm grå
Heksadesimal farge: #a08080
RGB-farge: 160 128 128 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: varm grå. Heksadesimal farge: (#a08080). RGB-farge: 160 128 128 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.