ชื่อสี: puce
รหัสฐานสิบหกของสี: #a08060
สี RGB: 160 128 96 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)
ชื่อสี: puce. รหัสฐานสิบหกของสี: (#a08060). สี RGB: 160 128 96 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)

เข้าสู่ระบบ คุณสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมลหรือบัญชีโซเชียลเน็ตเวิร์คที่มีอยู่เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้