PIXNIO »

Tên màu sắc: ấm màu tím
Màu thập lục phân: #a02080
Màu RGB: 160 32 128 (đỏ, xanh lá, xanh lam)