ชื่อสี: สีม่วงอบอุ่น
รหัสฐานสิบหกของสี: #a02080
สี RGB: 160 32 128 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)
ชื่อสี: สีม่วงอบอุ่น. รหัสฐานสิบหกของสี: (#a02080). สี RGB: 160 32 128 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)