Namn på färg: blågrå
Hexadecimal färg: #80a0a0
RGB färg: 128 160 160 (röd, grön, blå)
Namn på färg: blågrå. Hexadecimal färg: (#80a0a0). RGB färg: 128 160 160 (röd, grön, blå)

Inloggning  för att se mer bilder, kan du logga in genom att använda befintlig e-post eller konto till socialt nätverk.

Gratis bilder Informationer: blågrå, färg: #80a0a0, fria bilder.