ชื่อสี: น้ำตาลแดง
รหัสฐานสิบหกของสี: #802020
สี RGB: 128 32 32 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)
ชื่อสี: น้ำตาลแดง. รหัสฐานสิบหกของสี: (#802020). สี RGB: 128 32 32 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)

เข้าสู่ระบบ คุณสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมลหรือบัญชีโซเชียลเน็ตเวิร์คที่มีอยู่เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้