Naziv boje: vojna zelena
Heksadecimalna boje: #608040
RGB boja: 96 128 64 (crvena, zelena, plava)
Naziv boje: vojna zelena. Heksadecimalna boje: (#608040). RGB boja: 96 128 64 (crvena, zelena, plava)

Prijava  da biste vidjeli više slika, možete se prijaviti koristeći postojeći e-mail ili nalog društvene mreže.