Fargenavn: gjørmete grønne
Heksadesimal farge: #606040
RGB-farge: 96 96 64 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: gjørmete grønne. Heksadesimal farge: (#606040). RGB-farge: 96 96 64 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.