Fargenavn: camo grønn
Heksadesimal farge: #606020
RGB-farge: 96 96 32 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: camo grønn. Heksadesimal farge: (#606020). RGB-farge: 96 96 32 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.